Till innehållet

 


Godkänd planändring

14.11.2017


Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 7.11.2017 (§ 127) godkänt följande planändring:

- ändring av detaljplanen för kvarteren 24 och 6 och för invidliggande idrottsplan och en del av det invidliggande parkområdet i Björkhagens (1) stadsdel.

 

Pargas 14.11.2017
Stadsstyrelsen

Upp