Till innehållet

 


Gatuplaner till påseende

24.8.2017


Intressenterna för kännedom

Följande planer framläggs offentligt under tiden 28.8-1.9.2017 i stadshuset (2:a våningen), adress Strandvägen 28, Pargas.

Gatuplaner

  • Gatuplan för Industrigatan, pålarna 0-460 i Norrbyåsen stadsdel

  • Gatuplan för Sidovinden, pålarna 0-380 i Norrbyåsen/Norrbystranden stadsdel

Eventuella anmärkningar mot förslagen ska tillställas stadsstyrelsens sektion för tekniska stödfunktioner före anslagstidens utgång under adress Strandvägen 28, 21600 Pargas.

På frågor med anledning av gatuplanerna svarar samhällsingenjör Matias Jensén, tel. 044 358 5724

Pargas 17.8.2017
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödfunktioner

Upp