Till innehållet

 


Beslut från stadsstyrelsen 30.10.2017 som justerats omedelbart

31.10.2017


Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 30.10.2017:

§ 252 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2017
§ 255 Detaljplaneändring för området vid Koivuhaan koulu
§ 256 Godkänna markanvändningsavtal och föravtal om fastighetsöverlåtelse med markägaren till tomt nr 2 i kvarter 257 på Kyrkbacken i Nagu
§ 258 258 Nagu hamnutveckling - kvalitet och tillgänglighet, ansökan om projektfinansiering
§ 260 Pargas stads allmänna förhandsröstningsställen under presidentvalet 2018
§ 261 Röstningsområdenas röstningsställen på valdagen under presidentvalet 2018
§ 267 Befrielse från förtroendeuppdrag, Sebastian Ducander
§ 268 Val av ny ledamot i kulturnämnden

Pargas 31.10.2017
Stadsstyrelsen

Upp