Till innehållet

 


Stadsfullmäktige

28.3.2014

Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 1 april 2014 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 8 april 2014 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

Pargas stad 28.3.2014
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp