Till innehållet

 


Sammanträdesschema 2015

5.12.2014

Stadsfullmäktige (tisdagar kl. 17.00)
20.1 
17.3 
5.5 
16.6 
29.9
10.11 
8.12   

Stadstyrelsen
12.1 
9.2 
2.3 
30.3 
20.4
25.5 
8.6 
22.6 
24.8 
14.9
5.10 
26.10 
23.11 
14.12 

Det justerade protokollet från stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden är framlagt till påseende på tisdagen veckan efter sammanträdet, i original i förvaltningstjänsters registratur under stadshuset öppethållningstid i Pargas och som kopior i områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Miljönämnden
4.2 
11.3 
14.4 (tisdag) 
12.5 (tisdag)
17.6 
12.8 
16.9 
14.10 
18.11
9.12    

Det justerade protokollet är framlagt till allmänhetens påseende onsdagen påföljande vecka, i original i stadshuset i Pargas och som kopior i områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Byggnämnden
28.1 
4.3 
8.4 
6.5 
10.6
26.8 
7.10 
4.11 
9.12 

Beslut i tillståndsärenden ges på onsdag följande vecka efter sammanträdet och besluten anslås på tisdag samma vecka. Det justerade protokollet är framlagt till allmänhetens påseende på onsdagen påföljande vecka, i original i stadshuset i Pargas och som kopior av anslagen i områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Social- och hälsovårdsnämnden
5.2 
12.3 
16.4 
21.5 
11.6
27.8 
23.9 
13.10
19.11 
10.12

Det justerade protokollet från social- och hälsovårdsnämndens sammanträden hålls framlagt till påseende påföljande torsdag efter sammanträdet, i original på socialcentralen i Pargas under kanslitid och som kopior i områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Upp