Till innehållet

 


Planer som vunnit laga kraft

22.8.2014

Följande planer har vunnit laga kraft:

  • Stranddetaljplan och ändring av stranddetaljplan för lägenheten Nauvo 1:89 i Sandö by i Nagu
  • Ändring av stranddetaljplan för en del av lägenheten Strömas Nytorp 1:199 i Kirjais by i Nagu
  • Ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Gamla Löfdal 1:122 och för ett område på lägenheten Löfdal 1:190 i Vikoms by i Nagu
  • Ändring av strandgeneralplanen för Nagu för en del av lägenheten Pantholmsudden 2:28 i Käldö by i Nagu

Planerna träder i kraft 22.8.2014.

Pargas 14.8.2014
Stadsstyrelsen

Upp