Till innehållet

 


Plan som vunnit laga kraft, Korpo

11.11.2014

Följande plan har vunnit laga kraft:
Ändring av delgeneralplanen för Korpo södra skärgård för en del av lägenheten Västergrannas I 2:24 i Björkö by i Korpo

Väståbolands stadsfullmäktige godkände 6.9.2011 § 59 den aktuella ändringen av delgeneralplanen. Stadsfullmäktiges beslut överklagades och Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären 21.12.2012, nr 12/0391/1. Förvaltningsdomstolens beslut överklagades sedermera till högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har 27.10.2014, nr 244/1/13, prövat ärendet och beslutat att besvären förkastas och att slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut inte ändras.

Planen träder därmed i kraft 14.11.2014.

Pargas 7.11.2014
Stadsstyrelsen i Pargas stad

Upp