Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

23.1.2014

Följande strandgeneral- och stranddetaljplanändringar har inletts:

- Ändringen av strandgeneralplanen för Nagu för en del av lägenheten Pantholmsudden 2:28 i Käldö by i Nagu.

- Ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Björkbacka 2:28 i Strandby by i Nagu.

- Ändring av Kirjaissundets stranddetaljplan för en del av lägenheten Strömas Nytorp 1:199 i Kirjais by i Nagu.

För projekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Samma material finns även att se på stadens webbplats www.pargas.fi, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggning > Aktuella planer, Nagu.

I ett senare skede kommer de egentliga planförslagen att framläggas offentligt.

23.1.2014
Planläggningsenheten

Upp