Till innehållet

 


Den grundläggande utbildningen, gymnasiet samt förskolan i Pargas stad läsåret 2014-2015

5.8.2014

Elevernas skolarbete inleds tisdagen den 12 augusti 2014, klockslag enligt följande:

Kirjala skola                                                        8.10

Malms skola                                                       9.00

Skräbböle skola                                                9.00

Sunnanbergs skola                                          8.30

Våno skola                                                          8.50

Sarlinska skolan åk 7                                       9.00

Sarlinska skolan åk 8 och 9                         10.00

Pargas svenska gymnasium                       12.00

(samling i Sarlinska skolans festsal)

Kyrkbackens skola                                           8.30

Skärgårdshavets skola                                   9.00

Träsk skola                                                          8.15

Iniö skola                                                             9.05

På skolornas hemsidor finns information om skolarbetet. På övriga förfrågningar angående skolarbetet svarar skolornas rektorer.

Den svenskspråkiga FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN inleds i Pargas kommunområde i berörda daghem tisdagen den 12 augusti 2014 kl. 9.00. Kirjala skolas förskolegrupp inleder sitt arbete kl. 8.10. I övriga kommundelar följer förskolan skolornas starttider.

Pargas den 7 augusti 2014

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Upp