Till innehållet

 


Kungörelse om ändrad avfallstaxa

7.1.2014

Avfallsnämnden för Åbo stadsregion har vid sitt möte 19.12.2013 § 77 beslutat att höja avfallstaxan på det sätt som framgår närmare av beslutet.

Den nya taxan kommer att träda i kraft 1.1.2014 i följande kommuner: Aura kommun, Lundo kommun, Masko kommun, Nousis kommun, Nådendals stad, Pargas stad, Pöytis kommun, Reso stad, Rusko kommun, S:t Karins stad, S:t Mårtens kommun, Tarvasjoki kommun, Virmo kommun och Åbo stad.

Taxan i sin helhet finns framlagd vid byggnadstillsynens kundservice i Åbo 30.12.2013. Den nya taxan finns dessutom framlagd hos alla ovannämnda kommuner och utlagd på Åbonejdens Avfallsservice Ab:s webbplats på sidan http://www.tsj.fi/assets/pdf-tiedostot/jätetaksa%202014/Turun_seudun_jätetaksa_1_1_2014_svenska.pdf.

27.12.2013
Avfallsnämnden för Åbo stadsregion

Upp