Till innehållet

 


Kungörelse

24.6.2014

Trafikverket har den 6 juni 2014 genom sitt beslut 1903/0720/2014 godkänt vägplanen Förbättring av trafiksäkerheten i områdena för anslutningarna till de enskilda vägarna Mittalasintie, Trollgärdavägen och Kårkullavägen på landsväg 180 S:t Karins–Korpo, Pargas.

Kopior av beslutet och av de handlingar som utgör grund för beslutet är offentligt framlagda i 30 dagar under tiden 18.6–18.7.2014 vid informationsdisken i Pargas stadshus på adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas. (Landsvägslagen 103 §)

Ytterligare information om planen ges av projektchef Timo Bäcklund vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 029 502 2782. En kopia av Trafikverkets beslut om godkännandet och av planritningarna kan beställas per telefon på nummer 029 502 2782/Timo Bäcklund eller per post på adressen: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 636, 20101 Åbo. http://www.ely-centralen.fi/egentligafinland.

Upp