Till innehållet

 


Information om att flyttning av åk 7-9 i Kyrkbackens skola i Nagu till Skärgårdshavets skola i Korpo och flyttning av Simonkylän koulu i Nagu till Kyrkbackens skolfastighet är anhängiga

18.9.2014


I bildningsnämnden, i dess svenska sektion och i stadsstyrelsen behandlas en rapport om utrymmeslösningar i samband med undervisning i åk 7-9 i Nagu och Korpo. Bildningsnämnden och dess svenska sektion har behandlat ett förslag om att årskurs 7-9 i Kyrkbackens skola i Nagu flyttas till Skärgårdshavets skola i Korpo. De här förtroendeorganen har också behandlat en flyttning av Simonkylän koulu i Nagu till Kyrkbackens skolfastighet.

Vardera flyttningen motiveras av den ekonomiska utvecklingen i staden, som gör att det behövs bestående inbesparingar. Sådana kan åstadkommas bl.a. genom strukturella förändringar i skolnätet.

Arbetsgruppens rapport finns att läsa på Pargas stads webbplats och finns också att få som pappersversion på Pargas stads områdeskontor. Stadsstyrelsen ger alla berörda möjlighet att uttala sin åsikt om ärendet i enlighet med 41 § förvaltningslagen. Ställningstagandena ska skickas per e-post till adressen pargas@pargas.fi eller till postadressen Pargas stad, Förvaltningstjänster, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Ställningstagandena ska lämnas in senast 10.10.2014 kl. 12.00.

Pargas 15.9.2014
Stadsstyrelsen

Upp