Till innehållet

 


Godkända planändringar

24.6.2014

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 17.6.2014 (§ 53-56) godkänt följande planer:

  • stranddetaljplan och ändring av stranddetaljplan för lägenheten Nauvo 1:89 i Sandö by i Nagu.
  • ändring av strandgeneralplanen för Nagu för lägenheten Gamla Löfdal 1:122 och för ett område på lägenheten Löfdal 1:190 i Vikoms by i Nagu.
  • ändring av strandgeneralplanen för Nagu för en del av lägenheten Pantholmsudden 2:28 i Käldö by i Nagu.
  • ändring av stranddetaljplanen för en del av lägenheten Strömas Nytorp 1:199 i Kirjais by i Nagu.

Pargas 27.6.2014
Stadsstyrelsen

Upp