Till innehållet

 


Godkänd ändring av strandgeneralplan

10.10.2014

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 23.9.2014 (§ 69) godkänt ändring av strandgeneralplanen för Stormälö-Lillmälö på lägenheterna Örliden 1:77, Rosas 1:76, Örvik 1:101 och Örvik Väst 1:100 i Lillmälö i Pargas.

Pargas 9.10.2014
Stadsstyrelsen

Upp