Till innehållet

 


Godkänd ändring av generalplan

7.2.2014

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 28.1.2014 (§ 6) godkänt ändring av generalplanen för Iniö för lägenheten Granholm 4:12 i Kolko by i Iniö och av delgeneralplanen för Keistiö för ett område på lägenheten Klemets 4:56 i Keistiö by i Iniö.

Pargas 7.2.2014
Stadsstyrelsen

Upp