Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 9.12.2014

5.12.2014

Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 9 december 2014 kl. 12.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tisdagen den 16 december 2014 under kanslitid.
Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Pargas stads webbplats på adressen www.pargas.fi.

Pargas stad 5.12.2014
Andreas von Bergmann
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp