Till innehållet

 


Anmälan om att byggprojekt anhängiggjorts

19.12.2014

Caruna Oy har lämnat in 11st. ansökningar om åtgårdstillstånd för uppförande av parktransformatorer på ön Mielisholm i Pargas stad. Parktransformatorerna uppförs på följande lägenheter:

- i byn Mielisholm (464); Länsituuli 2:22, Nästäng 2:42, Norrgård 6:62, Lillarvas 4:35, Tolmar 6:67, Ängsåker II 7:0, Ängholm III 5:26 och Lindgård 3:60,
- i byn Qvidja; Ängholm IV 1:51,
- i byn Heisala; Skrafsö 1:97.Åtgärdstillståndshandlingarna och kartmaterial finns till påseende hos byggnadstillsynen i Pargas stadshus, Strandvägen 28. Eventuella anmärkningar mot projekten ska göras senast 31.12.2014 till byggnadstillsynen i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post till byggnadstillsyn@pargas.fi.

Pargas 19.12.2014
Byggnadstillsynen
Upp