Till innehållet


Att skicka fakturor till staden

Pargas stad emottar fakturor i elektronisk form. På det sättet kan vi göra behandlingen av fakturor smidigare och snabbare.

Vi ber er sända e-fakturorna till följande adress:

003701360825 (OVT)

Nätfakturorna distribueras via operatören Ropo Capital Oy vars förmedlingsadress är:
003714377140.

Då ni tar i bruk e-fakturering, ber vi er kontakta Pargas stads ekonomitjänster Camilla Engström  tel. 040 192 3655 eller Anders Bäckman  tel. 044 358 5944 för att säkerställa att faktureringsfilen kommer fram.

Ni kan också skicka fakturorna i pdf-format till adressen rondo@pargas.fi (en faktura/fil)

Ifall ni inte har möjlighet att skicka fakturor elektroniskt skall fakturorna skickas till följande adress:
Pargas stad
Brinkasvägen 1
21660 NAGU

Märk fakturan med den avdelning/enhet/person som är beställare och eventuell annan information beställaren har begärt. Om fakturan fattas referens, kan vi bli tvungna att skicka den tillbaka då vi inte hittar den rätta beställaren.


Här kommer du till Skatteförvaltningens anvisningar gällande fakturornas innehåll.


OBS!

Om staden köper tjänster av en enskild näringsidkare (fma/firma), behöver vi få pensionsintyg (intyg över att företagaren har en ikraftvarande pensionsförsäkring). Om företagaren inte har pensionsförsäkring, avdras pensionsavgiften från den del av fakturan som gäller köp av tjänster (=arbete). Utbetalningen sker via löneavdelningen.


Betalningstiden ska vara minst 14 dagar, eftersom fakturorna ska cirkulera hos flera personer innan de kan betalas.


OMVÄND MOMSSKYLDIGHET
Pargas stad berörs inte av den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen.


Upp