Mene sisältöön


Edunvalvonta

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut on siirretty kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin vuoden 2009 alussa.

Yleisten edunvalvojien asiakkaita ovat henkilöt, jotka eivät sairautensa vuoksi kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsevat siksi edunvalvojaa hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi
vanhuuden dementia, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus.

Lisää tietoa edunvalvonnasta löydät täältä.
Sivun alkuun