Mene sisältöön


Keskusarkisto

Keskusarkisto toimii kaupungin hallintokuntien pitkän ajan ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistona. Asiakirjoista saa tietoja eri hallintoelimissä käsitellyistä asioista (uudet asiat kirjaamossa).

Lisätietoja keskusarkistosta antaa tiedonhallinta-asiantuntija Sari Eriksson-Lumikko, puh. 044 358 5702.

Sivun alkuun