Till innehålletTidtabeller

Färjtidtabeller  


Farja.fi är en tidtabelltjänst som omfattar Finlands färjetrafik. Från sidan hittar du tidtabellerna du söker efter, med att ange plats eller namn på färjelinjen. På Ringväg-sidan kan du planera en resa till den populära Ringvägen i Åbo skärgården.

Aura 1.1-16.6 och 12.8-31.12.2019

Aura 17.6 - 11.8.2019

www.finferries.fi

* * *

Antonia 31.5 - 1.9.2019KEISTIÖ-färjan:  

www.finferries.fi


_________________

SKAGEN-färjan

www.ksloy.fi

tfn 050 379 1448
Förbindelsefartyg:

fr.o.m 1.1.2013  www.ferryway.fi ->

fr.o.m 1.3.2019 www.ferentes.fi

____m/s Janet transporterar varor i hela Skärgårdshavets område:

www.merikuljetus.fi

m/s Janet transporterar varor i hela Skärgårdshavets område: Stor transport- och lyftkapacitet Fartyget är specialiserat för tungtransporter i skärgården.

                       

                               * * * INIÖ-HOUTSKÄR:

Uppdaterade frakt- och transportvillkor finns i bilagan:TRAFIKMEDDELANDE:


______________

TAIVASSALON AUTO

taivassalon_auto_3.jpg

busstidtabell 12.8.2019 - 6.1.20
_______________


Kollektivtrafik:

Ring Lola   tfn 050 566 2832
Upp