Till innehållet


KARTUTSKRIFTER

Mätningsbyrån upprätthåller samt uppdaterar kartor i numeriskt format. Kartorna säljs i den skala kunden önskar i pappers-, plast- eller filformat
(t ex för uppgörande av situationsplan och dylikt).

Kartor för bygglov, vektormaterial och kopior kan du beställa via kartor@pargas.fi.

Upp