Till innehållet


Äldrerådet

Äldrerådet utses av stadsstyrelsen och rådets uppgift är att

  1. Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver.
  2. Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller den äldre befolkningen, ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för den äldre befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.

Äldrerådet 2017-2019:

Sirkka-Liisa Malmlund, ordförande
Rainer Wahtera
Hilkka Söderholm
Ritva Karlsson
Erik Törnqvist
Stig Karlsson
Yngve Lindqvist
Karl-Johan Palmu
Kristina Brander, vice ordförande
Regina Agge

Elisabeth Nymalm

Förtroendevaldas kontaktuppgifter


Upp