Mene sisältöön


Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on

  1. Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  2. Toimia asiantuntijaelimenä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Vanhusneuvostoa on kuultava ikääntyneen väestön kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Vanhusneuvosto 2019-2021:

Sirkka-Liisa Malmlund, puheenjohtaja
Rainer Wahtera
Hilkka Söderholm
Marita Jansson
Erik Törnqvist
Stig Karlsson
Elisabeth Nymalm
Karl-Johan Palmu
Kristina Brander, varapuheenjohtaja
Regina Agge

Yngve Lindqvist

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Sivun alkuun