Mene sisältöön


Osallistu ja vaikuta

Asioiden etenemiseen ja lopulliseen päätöksentekoon pääsee parhaiten vaikuttamaan silloin, kun asioita valmistellaan. Tarjolla on myös muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Osallistua ja vaikuttaa voit mm. seuraavilla tavoilla:

  • anna palautetta
  • tee kuntalaisaloite
  • seuraa päätöksentekoa
  • äänestä: äänestämällä voit vaikuttaa luottamushenkilöiden valintaan

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. (Kuntalaki 23 §)

Voit lähettää oman kuntalaisaloitteesi Paraisten kaupungille osoitteeseen
Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 26100 Parainen tai tuoda sen kaupungin asiakaspalveluun kaupungintalolle tai johonkin aluekonttoreista arkisin asiakaspalveluaikana.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen myös täällä: www.kuntalaisaloite.fi

Sivun alkuun