Till innehållet


Byggnadstillsyn


Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28 i Pargas har öppet:

 • mån–ons. kl. 9.15–12 och kl. 13–16

 •  tors. kl. 9.15–12 och 13–17

 • fre kl. 9.15–12 och 13–15 (sommartid  till 14.00)

  Tfn  040 488 6080

Byggnadstillsynen i Korpo, Handelsmansvägen 1, har öppet:

 • mån-ons 9-12 och 13-15

 • tors 9-12 och 13-17

 • fre 9-12 och 13-14

         Tfn 040 488 6080


Byggnadstillsynen vill förbättra sin verksamhet och utveckla sin kundtjänst och lanserar därför ett kundtjänstnummer .

Numret är 040 488 6080.

På det nya numret ges service vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14).

Via kundtjänsten kan du boka tid för syner, beställa arkivsökningar och ansökningsblanketter som du behöver och få allmänna råd i frågor som rör byggnadstillsyn. Hos kundtjänsten kan du också kolla i vilket skede handläggningen av din lovansökan befinner sig. Vid behov blir du hänvisad till att kontakta den person som bereder ditt ärende och via kundtjänsten kan du även be någon av inspektörerna att ringa upp dig.

Telefontiderna för byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna slopas. Inspektörerna nås bäst på telefon om morgnarna, men i brådskande ärenden är det bäst att ringa kundtjänstnumret.

Det är också fortfarande möjligt att boka både telefontid (så att du blir uppringd vid en önskad tidpunkt) och besökstid till kontoret via hemsidorna.

Ansvarsområden för inspektörerna och granskningsingenjörerna:


HÄR kan du boka telefontid eller besökstid.

Du kan även boka telefontid eller besökstid till byggnadsinspektörer och granskningsingenjörer på kontoret via ett elektroniskt tidsbokningssystem.

Du behöver bara välja vem du vill boka tid till (efter namnet på inspektören står det kommunområde som du avser boka tid till) och fylla i ditt namn och telefonnummer.

Om du vill boka tid till något annat kommunområde, kan du göra det genom att ringa våra kundtjänstnummer eller skicka e-post till byggnadstillsynen.

                                                    ____________________

Kontaktuppgifterna:

Kontorssekreterare i Pargas
Amy Kallio, 040 488 5915

 • kundservice

 • mottar lov- och tillståndsansökningar

 • informerar om inspektörsbeslut i Pargas

Kontorssekreterare i Korpo
Lena Andersson, 040 488 5914

 • kundservice

 • informerar om inspektörsbeslut  i Nagu, Korpo, Iniö samt Houtskär

 • fakturering

kartor@pargas.fi
044 358 5902

 • kartor och vektormaterial samt lagfartsintyg

Teknisk assistent
Nina Fröberg, 040 488 5901

 • kontrollerar RH-uppgifter

 • koordinater och adresser för byggnader

 • registrerar anmälningar om påbörjade byggarbeten

Ledande byggnadsinspektör
Sanna Simonen, 050 5962642

 • beslut om bygglov i Pargas på detaljplanerade områden och utanför detaljplanområde öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö)

Byggnadsinspektör
Kenneth Koskinen, 040 488 5700

 • beslut om bygglov i Pargas på detaljplanerade områdena Ljusudda och Storindustrin samt utanför detaljplanområde väster om Sundet (Ålön, Stortervo, södra skärgården) och Nagu (Lillandet)

Byggnadsinspektör, chef för skärgårdskontoret
Joakim Nyström, 0400 929 044

 • kontaktperson för skärgårdskontoret

 • beslut om bygglov i Nagu (Storlandet), Korpo, Houtskär och Iniö

Granskningsingenjör
Salwa Hanna, 044 358 5928

 • beslut om bygglov gällande utvidgning och ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Pargas på detaljplanerade områden och utanför detaljplanområde öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö) samt  utför syner på dessa områden

Granskningsingenjör
Tom Walldén, 0400 782 109

 • beslut om bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Pargas väster om Sundet (Ålön, Stortervo, södra skärgården) samt handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner på dessa områden

Granskningsingenjör 
Mikaela Hampf, 050 596 2624

 • beslut om bygglov gällande utvidgning och ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Pargas på detaljplanerade områden och utanför detaljplanområde öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö) samt  utför syner på dessa områden

 • lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Pargas

Granskningsingenjör
Sebastian Lindroos, 040 184 7630

 • handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner i Pargas

Granskningsingenjör
Greger Brinkén, 040 751 9320

 • beslut om bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Houtskär, Korpo och Iniö och dessa områdens  syner

 • bryggor i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

 • lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Korpo, Houtskär och Iniö

Granskningsingenjör
Markus Östman, 0400 536 532

 • beslut om bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Nagu och syner

 • handlägger konstruktions-, vatten och avloppsplaner i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

 • lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Nagu

Upp