Till innehållet


ANSÖKNINGSBLANKETTER

Byggnadstillsynen har tagit i bruk elektronisk bygglovansökning: du kan ansöka om bygglov på Lupapiste.fi. I tjänsten Lupapiste kan du uträtta alla ärenden under projektets gång från att du begär råd eller tar kontakt tills projektet är slutfört. Tjänsten ger detaljerade anvisningar för hur du ska göra en ansökan eller anmälan. För att komma vidare klicka på länken HÄR.


Blankett för bygglov, åtgärdstillstånd eller anmälan.


Lämna gärna in ansökan i A3-storlek till byggnadstillsynens kontor
  Bilagor:

Här är ett exempel på underhålls-dagbok för småhus


Inledande möte:


Undantagslov och planeringsbehov behandlas på planläggningsavdelningen.

Blanketter och mer information hittar du här >


Upp