Till innehållet

 


Vattentjänstverket informerar sina kunder i Nagu, Korpo och Houtskär

26.2.2019


Meddelande till våra kunder i Nagu, Korpo och Houtskär:

Har ni fått den senaste vattenräkningen två gånger? I så fall kan ni kasta bort en av dem. Vi beklagar felet som berodde på ett tekniskt fel.

Vattentjänstverket

Upp