Till innehållet


Infotillfälle om daghemmet Karusellens flytt 19.6

12.6.2019


Pargas stadsfullmäktige har tagit beslut att daghemmet Karusellens verksamhet i Nagu flyttas till biblioteks-/ungdomsutrymmena medan fastigheten renoveras. Biblioteksverksamheten flyttas till områdeskontorets första våning. Ungdomsverksamheten fortsätter till vissa delar i nuvarande utrymme, så att Lyans stora rum används både av småbarnspedagogiken och ungdomssidan. Verksamheten i bollhallen berörs inte, förutom gymmets första rum.

Vi kommer att ordna ett informationstillfälle om flytten onsdagen den 19 juni kl. 17 i Framnäs.

Välkomna!

Upp