Till innehållet


Styrelseordförandes nyårstal

2.1.2011
Foto: Carita Tingström
Väståbolands stad önskar alla framgångsrikt år 2011!

 

Bästa pargasbor, ärade invånare i Pargas stad, 

Om några timmar ringer klockorna in det nya året, himlen fylls av raketer och skumpaglasen höjs som en hyllning för det nya året. Det är dags att välkomna 2011 samtidigt som vi blickar tillbaka på det gångna året. Pargas stads andra verksamhets år är snart fullbordat och det är dags att inleda det tredje. 

Med knappt sex timmar kvar av året 2010 kan vi gott och väl stanna upp en stund och fundera på vad som egentligen hände under det gångna året, vad som kommer att skrivas in i historieböckerna och vad som kommer att finnas kvar i våra minnen. 

Så vad hände då under 2010?  

Naturen visade sin makt såväl när det gällde stekande heta sommardagar, snörikt och kyligt vinterväder, packisar på Ålands hav, isländska vulkanutbrott med efterföljande askmoln, förödande jordbävningar och stora ryska skogsbränder. Tyvärr fick vi även vittna om vad oförsiktig exploatering av naturresurser de facto kan leda till i form av såväl gruvras i Chile som förödande oljeutsläpp i den mexikanska golfen. 

2010 var också ett sportens år då såväl vinter-OS arrangerades i Vancouver som fotbolls-VM gick av stapeln i Sydafrika. Det betydde dock inga större framgångar för Finlands del, men däremot nog glädje för alla bänkidrottare. 

Och så måste vi väl erkänna att det var en kärlekens sommar när kronprinsessan Victoria äntligen fick sin Daniel. Hela Sverige gick i ett lyckorus i veckor och ett liknande pompöst tillfälle lär vi inte ska få uppleva i vårt grannland på en tid framöver.  

Vad hände då i Pargas? 

Diskussionen om fastigheter har präglat en stor del av den politiska debatten. Ska det säljas? Till vem? I vilket skick är huset och ska det nu renoveras? Det gäller allt från Lielax skola, polishuset i Nagu, Regnbågen i Korpo och gästhamnen i Houtskär.  

Den fastigheten som ändå var mest aktuell var byggandet av det nya Folkhälsanhuset. Ett hus där våra unga och äldre möts och där det fysiska och psykiska välmåendet prioriteras. En stor satsning såväl från folkhälsan som från stadens sida som förhoppningsvis kan bli ett gott exempel på hur olika serviceformer kan dela samma tak.  

Igen var det dags för reparation av rävsundsbron. Långa köer och viktbegränsningar börjar så småningom bli vardagsmat även vid den överfarten och samtidigt kunde man inte låta bli att fundera på vad det skulle innebära om vår hängbro från 1963 plötsligt skulle vara oanvändbar? 

Vad kan vi då vänta oss av 2011?  

En av tre stora utmaningar som staden har framför sej är den stora investeringsbudget som vi har. De stora saneringsobjekt, anläggningar av nya bostadsområden och omfattande rörsaneringar som planeras är kostsamma, men bör också kunna ses som vettiga investeringar med tanke på framtiden och ur en helhetsmässig ekonomisk synvinkel. 

Den andra stora utmaningen är den lånebörda som staden har. I dagsläget ligger den på 40 miljoner, men behovet av att uppta mer lån är påfallande och under året förväntas staden låna upp ytterligare tre miljoner. Lånebördan måste vi få att minska, allt annat skulle vara oansvarigt. 

Den tredje utmaningen som vi har är den ojämna befolkningsutvecklingen i staden. Trenden är tyvärr den att centrumområdena ökar emedan de perifera delarna igen mister en del av sin befolkning. Det här utmynnar i att det är utmanande att upprätthålla en jämn servicenivå i hela vår stad.  

Det paradoxala är att samtidigt som antalet skrivna personer i de perifera delarna minskar, rör sej mer människor än nånsin ute i skärgården. Bland dessa hittar vi många deltidsboende. Tyvärr är deras möjligheter att skriva sej i Pargas obefintliga i och med juridiska oliktolkningar och ett ojämlikt behandlande av landets invånare. Har du en fritidsbostad i Vasa skärgård kan du skriva dej där. Har du en fritidsbostad i den åboländska skärgården har du inte samma rättighet. I det här fallet är alla inte lika inför lagen. De orättvisor som har uppdagats i samband med detta bör å det snaraste redas ut och valfriheten för individen måste garanteras. Vi har inte råd att stänga dörren framför näsan på folk – och detta gäller i synnerhet skärgården och de mer perifera delarna. 

Och som pricken på i kommer Pargas och Pargas att finnas på världskartan den 16 juli 2011. Då kommer nämligen den världskända rockgruppen Roxette att hålla en konsert nere i gruvan. En enastående händelse som kommer att fylla Pargas med hängivna Roxette-fans från flera årtionden. En megasatsning av Rowlit-gänget och en otroligt fin marknadsföring för vår vackra skärgårdsstad. 

Ärade nyårsfirare, 

På Pargas stads vägnar vill jag önska alla er pargasbor och Pargasboende allt gott inför det nya året. Minns det som har varit och ta vara på det som komma skall.

Ett gott nytt år till er alla!

Stadsstyrelsens ordförande Sandra Bergqvist 

 Upp