Till innehållet


Delta med dina åsikter i uppgörandet av utbildningspolitiskt program!

1.4.2011
poika_onki_rgb.jpg

FRÅGEFORMULÄR FÖR UPPGÖRANDET AV ETT UTBILDNINGSPOLITISKT PROGRAM

I den av fullmäktige godkända budgeten för 2011 finns som bindande målsättning för enheterna svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning uppgörandet av ett utbildningspolitiskt program för Pargas stad. 

Bildningsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp för uppgörandet av programmet. Arbetsgruppen vill nu kartlägga föräldrarnas åsikter om skolan som stöd i uppgörandet av programmet.

Ni kan besvara frågeformuläret genom länken nedan. Vi önskar få era svar senast 12.4.2011.

http://www.webropol.com/P.aspx?id=538627&cid=85215723

Tack för samarbetet!Upp