Psykolog vuxna

PSYKOLOG

Vuxna
 

Kenneth Tuominen
Pargas hälsocentral
Vapparvägen 15
21600 Pargas

tfn 040 488 5509
Telefontid må-fre kl. 13.00-14.00

Vuxna (över 18 år)
Företagshälsovårdspatienter (via företagshälsovårdarna eller företagsläkaren).

Man kan kontakta hälsocentralpsykologen direkt utan remiss. Undersökningar och testningar görs vid behov. Vanliga kontaktorsaker är bl.a. depression, minnessvårigheter, någon akut livskris som t.ex. svårigheter i parförhållandet eller dödsfall i familjen.