Vaccinationer

VACCINATIONER

 

Coronavaccination

 

Uppdaterat 16.5.2022

En fjärde coronavaccindos rekommenderas:

  • till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist, listan hittas på THL.s sida;  En tredje coronavaccindos - THL
  • personer som fyllt 80 år
  • personer som bor på vårdhem för äldre
  • till personer som får hemvård eller är berättigade till närståendevård samt till övriga äldre personer (+ 65 år)  vars hälsa och funktionsförmåga är nedsatta, och som inte klarar sig ensamma hemma.

Den fjärde dosen kan tas när det gått 3 månader sedan tredje dosen.  Om du har haft corona efter att du fått din tredje vaccindos, behöver du inte ta en fjärde dos.  Vaccinationerna utförs med mRNA vaccin (Spikevax eller Comirnaty).

Vaccinationerna  sker enligt tidsbokning; www.pargas.fi/sv/etjanster eller tfn 02 454 5200 (vardagar kl.9 -13).

Coronavaccin för barn i åldern 5 – 12 år ges i juni. Kontakta egen hälsovårdare för tid.

Mer information hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504


Uppdaterat 11.2.2022

Coronavaccineringarna fortsätter med tidsbeställning för alla som ännu saknar någon vaccindos.

Vaccinationerna skyddar bra mot allvarlig form av coronasjukdom.

Tidsbeställning tel. 02 4545200 kl. 9 – 16 eller www.pargas.fi/sv/etjanster

Coronavaccinering barn 5 – 11 år; kontakta egen hälsovårdare
 

Till 12 år fyllda och äldre personer med kraftig immunbrist rekommenderas en tredje vaccindos, när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen. Till dessa rekommenderas också en fjärde dos, när 3 – 4 månader har gått sedan den tredje dosen.

En tredje coronavaccindos - THL

Till personer som har fyllt 60 år samt till 18 år fyllda personer som hör till medicinsk riskgrupp, kan en tredje vaccindos ges, när det har gått 3 – 4 månader sedan den andra dosen.

Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom? - THL

Till 18 - 59 åringar, som inte hör till riskgrupp kan en tredje vaccindos ges 4 – 6 månader efter den andra dosen.
 

En tredje vaccindos ges tillsvidare inte till friska personer under 18 år.
 

Coronavaccinationer efter covid-19 infektion:

Av genomgången covid-19 får personen skydd som motsvarar en dos vaccin. Om du t.ex. har tagit två doser och haft corona har du samma skydd som om du fått tre doser coronavaccin. Det är ändå möjligt att fortsätta vaccinationsserien senare.  Tidpunkten och behovet av följande vaccindos beror på ålder och hur många doser vaccin du fått före insjuknandet.  Tidsintervallet till följande dos kan variera mellan 2 – 6 månader. Av särskilda skäl kan vaccinet tas 6 veckor efter sjukdomen.

Se närmare THL:s tabell angående tidsintervallen: 

Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? - THL
 

Mer info hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504


 

PARGAS


Vuxenvaccinationer som ingår i folkhälsoarbetet, samt vaccinationer för utlandsresenärer.

Hälsovårdare
Carola Silander-Lehtinen
Pargas hälsostation
Teltid må och ons kl. 8-9, fre kl. 10-11
tel. 040 488 5504

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

 

NAGU

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 11.30–12.00, tfn 0400 117 153

KORPO

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 12.30–13.00, tfn 040 488 5815


HOUTSKÄR

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 8–11, tfn 02 454 5200


INIÖ

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 9–10, tfn 02 454 5200