Vaccinationer

VACCINATIONER

 

SÄSONGINFLUENSAVACCINATIONER I PARGAS 2022 – 2023, SAMTIDIGT MÖJLIGHET ATT FÅ BOOSTERDOS AV CORONAVACCIN

Vaccinationerna ges i första hand utan tidsbokning enligt nedan nämda datum. En del vaccinationstider sätts också ut under november månad som webtider, kan bokas via e-tjänster www.pargas.fi

Använd ansiktsmask när du kommer för vaccination, tack!   

Barn vaccineras vid barnrådgivningen, skolbarnen i skolhälsovården och gravida i mödrarådgivningen.

Målgrupper för influensavaccin (VaxigripTetra, för barn FluenzTetra):   

 • Barn i åldern 6 mån – 6år
 • Gravida
 • Alla som fyllt 65 år
 • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • Närstående till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa
 • Social och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
 • Personer som inleder militärtjänstgöring

Målgrupper för boosterdos av coronavaccin (variantvaccin Comirnaty);

 • 65 år fyllda personer
 • 18 år fyllda personer som hör till riskgrupp
 • 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist

Obs! En boosterdos kan ges när minst tre månader har gått sedan den senaste vaccinationen eller genomgången sjukdom.
 

PARGAS HÄLSOSTATION

PLATS OCH TID FÖR VACCINATION AV VUXNA OCH RISKGRUPPER

Läkarmottagningen, Vapparvägen 15:

Ti 8.11 kl. 16.15 – 20

To 10.11 kl. 16.15 – 20

Ons 16.11 kl. 16.15 – 20

Förfrågningar:

Tel.  040 488 5504 må och ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11

Tel.  (02) 454 5200 vardagar kl. 9 – 13

 

PLATS FÖR VACCINATION AV BARN I ÅLDERN  6  MÅNADER  - 6 ÅR SAMT BARN SOM TILLHÖR RISKGRUPP
Pargas barnrådgivning, Vapparvägen 15

Förfrågningar och tidsbokning;

Tel. 040 488 5541, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5540, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5505, vardagar kl. 8 – 9
Tel. 040 488 5844, vardagar kl. 8 - 9

PLATS FÖR VACCINATION AV GRAVIDA
Pargas mödrarådgivning, Vapparvägen 15

Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning.

Förfrågningar och tidsbokning;

Tel. 040 488 5542, vardagar kl. 11 – 12
Tel. 040 488 5543, vardagar kl. 11 – 12


Skärgårdens hälsostationers öppna mottagningar:

NAGU HÄLSOSTATION

To 10.11 kl. 13 – 17
Ti 15.11 kl. 13 – 17

KORPO HÄLSOSTATION

Ons 9.11 kl. 10 – 12
Må 14.11 kl. 14 – 16
To 17.11 kl. 15 – 17

HOUTSKÄR HÄLSOSTATION

To 3.11 kl. 14 – 16
To 10.11 kl. 14 – 16

INIÖ HÄLSOSTATION

Ons 16.11 kl. 15 – 17
Ons 23.11 kl. 10 – 12Coronavaccination

Uppdaterat 22.7.2022

Institutet för hälsa och välfärd har utvidgat rekommendationen för den fjärde coronavaccindosen för vissa befolkningsgrupper: 
1.     70 – 79 åringar som inte hör till medicinska riskgrupper
2.     18 -69 åringar som hör till medicinska riskgrupper
3.    60 – 69 åringar som inte hör till medicinska riskgrupper 

Rekommendationen gäller tillsvidare inte 12 – 17 åringar i riskgrupp. 

Den fjärde dosen kan ges när det gått 3 månader sedan tredje dosen.  Om du har haft corona efter att du fått din tredje vaccindos, behöver du inte ta en fjärde dos.  Vaccinationerna utförs med mRNA vaccin (Spikevax eller Comirnaty). Män under 30 år vaccineras endast med Comirnaty vaccin. 

Vid Pargas hvc läkarmottagningen ordnas pop-up vaccinationstillfälle på söndag 14.8.2022 kl. 10 – 16. 

Vaccinationer med tidsbokning har också påbörjats på alla hälsostationer, enligt våra personalresurser; www.pargas.fi/sv/etjanster (obs! web-bokningen är personlig, du kan inte på eget namn boka tid åt en annan person) eller tfn 02 454 5200 (vardagar kl.9 -13). 

Mer information hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504 


Uppdaterat 3.6.2022

En fjärde coronavaccindos rekommenderas:

 • till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist, listan hittas på THL.s sida;  En tredje coronavaccindos - THL
 • personer som fyllt 70 år
 • personer som bor på vårdhem för äldre
 • till personer som får hemvård eller är berättigade till närståendevård samt till övriga äldre personer (+ 65 år)  vars hälsa och funktionsförmåga är nedsatta, och som inte klarar sig ensamma hemma.

Den fjärde dosen kan tas när det gått 3 månader sedan tredje dosen.  Om du har haft corona efter att du fått din tredje vaccindos, behöver du inte ta en fjärde dos.  Vaccinationerna utförs med mRNA vaccin (Spikevax eller Comirnaty).

Vaccinationerna  sker enligt tidsbokning; www.pargas.fi/sv/etjanster eller tfn 02 454 5200 (vardagar kl.9 -13).

Coronavaccin för barn i åldern 5 – 12 år ges i juni. Kontakta egen hälsovårdare för tid.

Mer information hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504


Coronavaccinationer efter covid-19 infektion:

Av genomgången covid-19 får personen skydd som motsvarar en dos vaccin. Om du t.ex. har tagit två doser och haft corona har du samma skydd som om du fått tre doser coronavaccin. Det är ändå möjligt att fortsätta vaccinationsserien senare.  Tidpunkten och behovet av följande vaccindos beror på ålder och hur många doser vaccin du fått före insjuknandet.  Tidsintervallet till följande dos kan variera mellan 2 – 6 månader. Av särskilda skäl kan vaccinet tas 6 veckor efter sjukdomen.

Se närmare THL:s tabell angående tidsintervallen: 

Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? - THL
 

Mer info hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504


TBE-vaccination, 2022

Fastboende och personer som vistas över fyra veckor sommartid på sin fritidsbostad i Pargas och har en hemkommun i Finland och som rör sig i naturen, erbjuds grundserien (tre doser)  av vaccinet, eller de doser som fattas av grundserien. Vaccinet ges från 3 års ålder uppåt. Gravida vaccineras inte.

Vaccinet ges på våra hälsostationer med tidsbeställning inom ramen för våra personalresurser. 

Ortsboendes barn kan få sitt vaccin på barnrådgivningen eller i skolhälsovården. 
Efter grundseriens tredje dos, tas första påfyllnadsdosen om tre år. Påfyllnadsdoserna hör inte till det avgiftsfria vaccinationsprogrammet. 

Mer information: https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/tbe-vaccin 

Kontakta din hälsostation där du bor inom Pargas eller hälsostationen där din sommarstuga i Pargas är belägen via det allmänna tidsbeställningsnumret, tel. 02 4545200 kl. 9 – 13.Vuxenvaccinationer som ingår i folkhälsoarbetet, samt vaccinationer för utlandsresenärer.


PARGAS

Hälsovårdare
Carola Silander-Lehtinen
Pargas hälsostation
Teltid må och ons kl. 8-9, fre kl. 10-11
tel. 040 488 5504

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.


NAGU

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 11.30–12.00, tfn 0400 117 153


KORPO

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 12.30–13.00, tfn 040 488 5815


HOUTSKÄR

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 8–11, tfn 02 454 5200


INIÖ

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 9–10, tfn 02 454 5200