Vaccinationer

VACCINATIONER

 

Coronavaccination

Uppdaterat 7.12.2021

Tredje vaccinationsdosen

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar en tredje coronavaccindos till alla över 18 år, när det har gått 5 – 6 månader sedan andra dosen.

Personer från 12 års ålder med starkt nedsatt immunitet kan ta tredje dosen när det gått 2 månader sedan andra dosen. 

Män under 30 år kan ta en tredje vaccindos med Pfizer BionTechs vaccin när det har gått 5 – 6 månader sedan andra dosen.

Vaccinationerna för 5 – 11 åringar som hör till medicinsk riskgrupp är på kommande, THL meddelar senare när de kan inledas.

I vaccinationsordningen går vi från de äldsta mot yngre. Viktigt att så många som möjligt i alla fall har tagit sin första och andra dos, man kan ännu påbörja vaccinationsserien.

Vaccinationerna ges på hälsostationerna. I Pargas har vi flyttat all vaccinationsverksamhet till läkarmottagningen, de flesta tiderna är på kvällstid kl. 16 – 20 eftersom vi då har tillgång till utrymme och kan lösgöra personal. Lediga tider sätts ut efter hand, vi önskar att så många som möjligt bokar sin tid via www.pargas.fi/sv/etjanster, det går också att ringa 02 4545200 kl. 9 – 13.

Mer information av hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504

 


PARGAS


Vuxenvaccinationer som ingår i folkhälsoarbetet, samt vaccinationer för utlandsresenärer.

Hälsovårdare
Carola Silander-Lehtinen
Pargas hälsostation
Teltid må och ons kl. 8-9, fre kl. 10-11
tel. 040 488 5504

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

 

NAGU

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 11.30–12.00, tfn 0400 117 153

KORPO

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 12.30–13.00, tfn 040 488 5815


HOUTSKÄR

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 8–11, tfn 02 454 5200


INIÖ

Vaccinationer
Telefontid vardagar kl. 9–10, tfn 0400 117 121