Vårdmaterialutdelning

Vårdmaterialutdelning

 

Om du har en långvarig sjukdom (över tre månader), kan du ha rätt att kostnadsfritt få förbrukningsartiklar för behandling av din sjukdom.

 

Ett beslut om förbrukningsartiklar, inklusive vårdplan, fattas av läkare eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Förbrukningsartiklar som delas ut är bland annat stomi-, sårbehandlings-, katetriserings- och dialysartiklar samt blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens.

 

Förbrukningsartiklarna ska beställas i förväg, minst två veckor före, under telefontid vardags tisdag och torsdag kl. 13.00–14.30, tfn 050 442 4181, hoitotarvikejakelu@pargas.fi.

Eftersom vi vill försäkra oss om att du får produkter som är lämpliga just för dig, ska du kontrollera följande innan du gör din beställning:

• märket på produkten

• namnet

• REF-koden

• storleken

• det antal som beställs

De beställda artiklarna kan hämtas på avhämtningsstället för förbrukningsartiklar varje onsdag kl. 13.00–15.00. Avhämtningsstället finns på Seniorpunkten på adressen Strandvägen 30.

 

 

OBS!  
Diabetesärenden eller frågor/tidsbokning
:
Telefontid vardagar kl 12:00-13:00,   
Tel 040 4885 506 eller 040 4885 568.

 

Diabetesmaterialbeställningar görs elektroniskt: 
https://www.pargas.fi/diabetesradgivning

 

Blöjbeställningar hemvården: Vardagar kl 13:00-14:00.
Tel 040 6710 585
Fråga också om hemtransport-möjlighet.

 

Blöjärenden barn och unga: Vardagar 8.30-9.30
Barnklinik
Nina Asplund tel. 040 488 5540
Outi Ramstedt tel. 040 488 5541