Ungdomsverkstaden Aktiva

Ungdomsverkstaden Aktiva 


Aktiva är till för att vägleda dig ung 15-28 år, som inte studerar eller arbetar och/eller om du behöver stöd i att hitta din egen väg.

Bor du på annat håll i kommunen än i Pargas centrum, kommer vi överens om att träffas på ett ställe nära dig.

Aktiva ger handledning, råd och stöd i den sk. Rådgivande verkstaden till allt som har att göra med utbildning och arbete, samt annat som har att göra med ditt liv. Arbetsmetoden är handledningsdiskussioner ca en gång i veckan. Tillsammans planerar och genomför vi en framtidsplan som kan innehålla utbildningsalternativ, arbetsmöjligheter, arbetsprövningsalternativ eller annan verksamhet. Du får råd och stöd i att söka till dessa t.ex. hur fylla i utbildnings- och arbetsansökningar, göra en meritförteckning, gå på en intervju eller urvalsprov. Verksamheten har en lågtröskel d.v.s. du kan själv vara i kontakt med oss och komma på besök!

Jenni Lindroos, individuell handledare/verksamhetsledare, jenni.lindroos@pargas.fi, 0505962108         

 

https://www.instagram.com/aktiva_pargas/?hl=sv

https://www.facebook.com/aktiva21600

http://aktivapargas.blogspot.com/