Länkstig

Undersökning av närståendevårdarnas välmående och hälsa

Undersökning av närståendevårdarnas välmående och hälsa

Undersökningar av närståendevårdares hälsa och välmående ordnas för närståendevårdaren. Målet med undersökningarna av välmående och hälsa är att bedöma, upprätthålla och främja närståendevårdarnas välmående, hälsa och funktionsförmåga samt att förebygga och identifiera sjukdomar.

Med undersökningen strävar man efter att identifiera och åtgärda problem i ett så tidigt skede som möjligt. Samtidigt får närståendevårdaren stöd för att göra sådana val som främjar hans eller hennes hälsa och välmående.

Undersökningen av närståendevårdarens välmående och hälsa ordnas vartannat år. Undersökningarna är frivilliga och avgiftsfria. En kallelse tillsammans med en förhandsblankett skickas hem till närståendevårdaren.