Terapibassängen

TERAPIBASSÄNGEN


PARGAS


Folkhälsanhuset
Munkvikvägen 31
21600 Pargas


Bassängkoordinator
Sari Talvenheimo
Telefontid under verksamhetsperioden: tisdag och onsdag kl 9.00-11.00
Tfn 040 488 56 58
terapibassangen@pargas.fi

Pargas stads terapibassäng finns i Folkhälsanhuset.
Terapibassängen hyrs endast ut till privata företag och föreningar.
Bassängen hyrs på timbasis och i första hand för längre perioder istället för enstaka evenemang. Verksamheten ska alltid ha en förebyggande och hälsofrämjande inriktning och drivas av en särskilt utsedd ledare.


Terapibassängen är 6x12 meter och dess djup varierar mellan 1,2-1,5 meter. Vattentemperaturen hålls kring 30 grader. Bassängen är konstruerad så att vattennivån kan sänkas till 0,55-0,8 meter. Detta möjliggör bassängens utnyttjande för t.ex. simundervisning för småbarn. I bassängen ryms 18 personer.


För utnyttjande av bassängen debiterar social-och hälsovårdsavdelningen användarna en timhyra, som för tillfället är 50,10 € i timmen.

Allmänna regler
Principen gällande användningen av terapibassängutrymmena
Ansökningsblankett