Tandläkarjour vardagar - nätter

Tandläkarjour
 

Vardagar - nätter


Jourtid kl. 18.00 – 08.00
Tfn. 02 313 8800
Telefonkontakt är nödvändig
Adress: ÅUCS, T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, ÅBO
Veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag