Talterapi

TALTERAPI


PARGAS

Välfärdscenter
Vapparvägen 15, 21600 Pargsas


Talterapeut
Åsa Sundström (vårdledig 14.1.2021 ->)
vik. Lena lindblom

Tel. 040 488 5691
Ti och to kl. 11-12.00


Talterapi hör till medicinsk rehabilitering. Talterapeuten undersöker och habiliterar avvikelser i barns tal-, språk- och kommunikation samt röststörningar. Talterapin kan förverkligas som uppföljningsbesök, handledningstillfällen till barnets närstående eller som individuella talterapiperioder.


Talterapeuten behandlar bland annat:
• försenad tal- och språkutveckling
• artikulationssvårigheter
• otydligt tal
• ät- och sväljsvårigheter
• specifika språkliga svårigheter
• stamning
• röststörning


Till kommunal talterapi kommer i huvudsak svensk- och finskspråkiga barn. Talterapi för vuxna ordnas som köptjänst. Till talterapi kommer man främst genom remiss från barnrådgivningen eller på initiativ från daghemmet/skolan, men föräldrarna kan också direkt kontakta talterapeuten. Vuxna klienter behöver läkarremiss för att komma till talterapi.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.