MUNHÄLSOVÅRD

Munhälsovård


I Pargas stads område finns tjänster inom mun- och tandvården tillgängliga på tandvårdscentralerna vid hälsostationerna i Pargas, Nagu och Korpo.

Kommuninvånare i Iniö kan även anlita tandvårdstjänsterna vid hälsostationen i Tövsala.

Kunden kan själv välja sin tandvårdscentral. Väntetiderna faller inom ramerna för vårdgarantin. 12/2022 får man tid till icke brådskande vård inom fem månader.

Alla minderåriga kallas till tandvård med individuellt intervall enligt statsrådets förordning (380/2009). De vuxna bokar själva tid för tandvård.

Du fyller kriterierna för akut tandvård om:
• Du har svullnad i munnen eller i ansiktet och har svårt att andas eller att svälja eller har hög
   feber.
• Du lider av plötslig hård smärta som stör nattsömnen och som inte går över med normal
   värkmedicin.
• Din permanenta framtand har lossnat eller gått av till följd av ett olycksfall så att tandpulpan
   har blivit synlig.

Tidsbokning och rådgiving:

Nu kan du avboka och omboka din tidsbokning via vår elektroniska tidsbokningsservice.

  • Elektronisk tidsbokning
  • Centraliserad tidsbokning tfn 02 454 5300
  • Tidsbokning för akuta tider vardagar kl. 8.00–9.00
  • Övrig tidsbokning vardagar kl. 9.00–11.30

Kom ihåg att avboka din tid senast föregående arbetsdag. Du kan även avboka din tid genom att svara på påminnelsemeddelandet med personbeteckning i början av meddelandet. Till exempel "DDMMÅÅ-XXXX jag avbokar min tandvårdstid imorgon". Om det är med än 24 timmar kvar till din tandvårdstid, kan du även avboka via internet. För oavbokade oanvända tider debiteras 51,50 euro för 18 år fyllda.

Kommuninvånare i Iniö kan antingen ta kontakt med den centraliserade tidsbokningen (Pargas, Nagu och Korpo tandvårdscentralerna) eller tandvårdscentralen i Tövsala, tfn 02 8451 2901 (kl. 7.30–15.30).

Vänligen fyll i blanketten för förhandsuppgifter innan du kommer till mottagningen:
Förhandsuppgifter barn
Förhandsuppgifter vuxna
Tandläkarjouren

Pargas
Tandvårdscentralen vid Pargas hälsostation
Kommunalhemsvägen 12 C, 21600 Pargas
Sväng i rondellen mot norr och följ skyltarna till tandvårdscentralen. Ingången finns i husets östra gavel.
GPS-koordinaterna: 60°18.65’ N 22°17.59’E

Nagu
Tandvårdscentralen vid Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu
GPS-koordinaterna: N 66 76.271, E 15 50.255

Korpo
Tandvårdscentralen vid Korpo hälsostation
Tallbackavägen, 21710 Korpo
GPS-koordinaterna: N 60 09.649, E 021 33.827

Tövsala
Tandvårdscentralen vid Tövsala hälsostation
Apulanpolku 1, 23310 Tövsala

Iniö
Iniö hälsostation
Iniövägen 590, 23390 Iniö
GPS-koordinaterna: N 60 23.703, E 021 23.106
Kontaktperson
Hälsovårdaren Nina Grandell
tfn 02 454 5200 (kl. 9–10)

Barnens och ungdomarnas munvård

Barn under skolåldern

  • Alla barn kallas till undersökning av munnen när barnet är 1, 3 och 5 år. Undersökningen görs av en munhygienist.
  • Andra besök enligt individuellt behov

Skolelever

  • Alla elever kallas till undersökning av munnen i årskurs 1, 3, 5, 7 och 8.• A
  • Andra besök enligt individuellt behov.

Studerande

  • Alla studerande vars studietid är över fyra månader är berättigade till undersökning av munnen och till tandvård under sin studietid, även om deras hemort inte är Pargas. Tiden ska bokas själv.

Tandvårdens avgifter

Vuxna debiteras vårdavgifter enligt lagen och förordningen om klientavgifter.
Avgiften består av en besöksavgift som tas ut för varje besök och en åtgärdsavgift. Fakturan skickas hem till kunden per post.

Mun- och tandvården för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.

Av krigsveteraner, vars hemort är Pargas stad, tas inte ut någon besöksavgift för tandvård. Det tas inte heller ut någon avgift för undersökning av munnen eller förebyggande tandvård. Däremot ska krigsveteranerna betala eventuella fakturor från tandtekniker.

Familjer som väntar sitt första barn är berättigade till ett avgiftsfritt rådgivningsbesök till munhygienistens mottagning.

För en outnyttjad mottagningstid som inte har ombokats eller avbokats senast kl. 15 dagen före den bokade tiden tas ut en avgift på 51,50 euro av personer över 18 år.

Ledande tandläkare
Dunja Kanto
Tel. 040 1939 679

Anvisningar:

Daglig hemvard av mun och tänder

Tandskador hos barn

Länkar:

www.terveyskirjasto.fi

www.hammaslaakariliitto.fi

www.stal.fi Information om munhälsa