Delegationer och råd

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Stadsstyrelsen utser rådet för personer med funktionsnedsättning. 

Uppgifterna för rådet för personer med funktionsnedsättning:

  • Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver.
  • Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och ge  utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för dem med funktionsnedsättning innan befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.

Rådets medlemmar 2021-2023:

Christian Andersson, ordförande
Nina Bäckström, vice ordförande
Ulla Alstrand
Harold Henriksson
Oskar Karlsson
Bo Lagerroos
Elina Lehtilä
Marianne Lindblom
Regina Lindman-Korpi
Mats Nordström
Marianna Stolzmann

Protokoll


Äldrerådet

Stadsstyrelsen utser äldrerådet. Äldrerådet i Pargas är ett samarbetsorgan för pensionärsföreningar och intresseorganisationer för krigsveteraner och -invalider. 

Äldrerådets uppgift är att

  • Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver.
  • Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller den äldre befolkningen, ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för den äldre befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.

Äldrerådet kan kontaktas i frågor som berör de äldre.

Rådets medlemmar 2021-2023:

Widar Nyberg, ordförande
Markku Salonen, vice ordförande
Christina Ahlsund
Anika Brunnsberg
Leif Ginman
Clara Kronqvist-Sundström
Yngve Lindqvist
Greta Mäkeläinen
Elisabeth Nymalm
Ann Planting
Bertil Åkerfelt

 

Protokoll

 

Ungdomsfullmäktige


Medlemmarna 1.10.2019-30.9.2021:

Andersson Vincent, Kyrkbackens skola
Eliassi Denia, Paraisten Lukio
Erola Simo, Paraistenseudun koulu
Henriksson Alex, Pargas svenska gymnasium
Laaksonen Aava, Paraistenseudun koulu
Lindholm Marielle, Sarlinska skola
Ollinmäki Veeti, Ulkosaariston koulu
Strömsnäs Jasmin, Yrkesinstitutet Axxell
Vahtola Emma, Sarlinska skola
Wikström Robin, Skärgårdshavets skola

Sekreterare: Dahlén Tove, ungdomsledare

Protokoll

 

Utskärsdelegationen

Kimitoöns kommun och Pargas stad har sedan år 2009 haft en gemensam utskärsdelegation. Delegationen består av sex medlemmar, fyra utsedda av Pargas stad och två av Kimitoöns kommun.

Utskärsdelegationen har till uppgift att:

  • Följa upp och ta initiativ i frågor som berör infrastruktur; förbindelsebåtstrafik, tele- och datakommunikationer, farleder och bryggor, postgång etc.
  • Behandla frågor med anknytning till miljö- och näringslivsfrågor, befolkningsutveckling, boende och trivsel i utskärgården.
  • Följa med lagstiftningen som berör skärgården.
  • Upprätthålla kontakter till myndigheter som handhar för skärgården viktiga frågor.
  • Övriga för utskärgården viktiga frågor.

Delegationens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna. Delegationens ordförande och vice ordförande utgör samtidigt kommunernas representanter i styrgruppen för Skärgårdshavets biosfärområde.

Utskärsdelegationens sammansättning 2017-2021:

Ordinarie:
Jan-Erik Karlsson
Laura Järvinen
Lilian Lundell
Tiina Johansson
Daniel Wilson
Jenny Örnell-Backman

Ersättare:
Tove Mattsson
Tore Johansson
Birgitta Rosenberg
Erica Helin
Wilhelm Liljeqvist
Peter Fihlman

I utskärsdelegationens möten deltar även turismchef Benjamin Donner från Kimitoöns kommun samt projektkoordinator Katja Bonnevier från Skärgårdshavets biosfärområde. Dessutom inbjuds vid behov sakkunniga från olika myndigheter.