Länkstig

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset

Uppdaterat 6.5.2021

Nu kan personer utan riskgrupp som är 54 år och äldre boka tid för vaccination fr.o.m. 7.5 kl. 8.00. Vaccinationerna för personer i riskgrupp 1 och 2 i åldern 16-69 år fortsätter.  

Tid för vaccination kan bokas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster (de som är i riskgrupp bes vänligen skriva in vilken grundsjukdom de har) eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 454 5200. Telefonbokningar kan göras vardagar kl. 13-15. 
 LÄS MERA OM VACCINATIONERNA


Coronainfo Pargas (coronavirusfall, antal vaccinerade)


Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Egentliga Finland. Inomhus och i avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem. Beslutet är i kraft under perioden 27.4-14.5.2021.


Egentliga Finlands regionala coronakoordinationsgruppen som sammanträdde på tisdagen 4.5.2021 beslöt om små lättnader på begräsningarna som gäller bibliotek och museer. Biblioteksverksamheten, kulturhus och museer bör ordnas så att säkerhetsavstånden mellan människor kan bibehållas. Se alla rekommendationer.

Coronakoordinationsgruppen rekommenderar att fr.o.m. 26.4.2021 personer som är födda år 2001 eller senare får idka gruppmotion i grupp både inomhus och utomhus, men övningar inomhus som kunde medföra närkontakter är inte tillåtna. Gruppmotion för vuxna utomhus tillåts från och med 26.4. förutsatt att inga närkontakter uppstår. Inte heller får gällande maximigruppstorlek på sex personer överskridas. Se sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 26.4.2021.


Hur skärgårdstrafiken påverkas av lagen om smittosamma sjukdomar:
Tartuntatautilain vaikutukset saaristoliikenteessä (endast på finska)