Länkstig

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset

 

Regionförvaltningsverket har 9.7.2021 givit följande beslut:

Uppdaterat 12.7.2021

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka över 10 (tio) personer deltar samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas i avgränsade områden utomhus och i vilka över 50
(femtio) personer deltar i Åbo, Reso, Salo, S:t Karins och Pargas.

I ovannämnda kommuner kan dock offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas för över 10 (tio) personer inomhus och för över 50 (femtio) personer i avgränsade områden utomhus med den förutsättningen att det de facto är möjligt för kunder och deltagare samt sällskap att undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan tryggas i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 31.5.2021. Beslutet gäller för tiden 9.7–8.8.2021.
 


Risk för Covid-19 exponering i nattklubb Frendi 3-4.7.2021

Uppdaterat 12.7.2021

Smittskyddsenheten i Pargas stad informerar om att personer kan ha blivit smittade av Covid-19 i nattklubb Frendi lördag-söndag 3-4.7.2021. Personer som konstaterats Covid-positiva har rört sig på olika platser i hela skärgården, vilket kan innebära risk för Covid-exponering även på andra ställen.

Hälsovården uppmanar alla att följa med sitt mående och att med låg tröskel ta kontakt med hälsovården för att testa sig för Covid-19. https://www.pargas.fi/sv/-/info-coronavirus
Även personer med små symptom uppmanas kontakta hälsovården för att få en bedömning av testbehov gjord. Telefonlinjerna är tidvis överbelastade, så ifall det finns en möjlighet att kontakta via Omaolo, så rekommenderas detta. 

Smittskyddsenheten i Pargas stad informerar om att personer kan ha blivit smittade av Covid-19 i nattklubb Frendi lördag-söndag 3-4.7.2021. Personer som konstaterats Covid-positiva har rört sig på olika platser i hela skärgården, vilket kan innebära risk för Covid-exponering även på andra ställen.

Hälsovården uppmanar alla att följa med sitt mående och att med låg tröskel ta kontakt med hälsovården för att testa sig för Covid-19. https://www.pargas.fi/sv/-/info-coronavirus
Även personer med små symptom uppmanas kontakta hälsovården för att få en bedömning av testbehov gjord. Telefonlinjerna är tidvis överbelastade, så ifall det finns en möjlighet att kontakta via Omaolo, så rekommenderas detta. https://www.omaolo.fi/

Smittskyddsenheten poängterar att munskydd rekommenderas i all kundbetjäning men även i alla andra situationer där säkerhetsavstånd inte kan beaktas.


Uppdaterat 23.6.2021

Personer som fyllt 16 år samt personer i åldern 12 – 15 år som hör till riskgrupp, kan boka tid för coronavaccination i Pargas  

Personer som har fyllt 16 år samt personer i åldern 12 – 15 år som hör till riskgrupp Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom - Infektionssjukdomar och vaccinationer -THL  kan boka tid för coronavaccination fr.o.m.  
24.6.2021 via stadens webbplats https://www.pargas.fi/etjanster eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 454 5200. Tidsbeställningsnumret är öppet ti-tors kl. 14-15.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.

 LÄS MERA OM VACCINATIONERNA


Coronainfo (coronavirusfall, antal vaccinerade)


Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Särskild försiktighet måste iakttas vid användning av näs- och munskydd och säkerhetsavstånd vid alla tillfällen. 


Egentliga Finlands regionala coronakoordinationsgruppen som sammanträdde på tisdagen 15.6.2021 gjorde några smärre justeringar i de gällande, redan lättade, restriktionerna.

Se sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 25.5.2021.

Se alla rekommendationer


Hur skärgårdstrafiken påverkas av lagen om smittosamma sjukdomar:
Tartuntatautilain vaikutukset saaristoliikenteessä (endast på finska)