Grannas

Grannas i Nagu

Grannas är ett litet effektiverat boende i Nagu med 18 platser.

Den boende får själv inreda sitt rum med egna möbler och föremål.

Vi har en yrkeskunnig personal dygnet runt. Alla har en egenvårdare som skall ge hjälp och stöd för att alla skall få behålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt. Detta förverkligas med stöd av den individuella vårdplanen samt genom att den boende omges av personal som känner till hens vanor och levnadshistoria. Varje person skall få känna sig uppskattad och betydelsefull. Vi vill bemöta alla med värme och omsorg i ett lugnt och tryggt hem.

Aktiviteter ordnas med hjälp av olika föreningar som skall ge en guldkant på tillvaron.

Bryt ensamheten och kom till dagverksamheten som ordnas på Grannas varje onsdag.

Det skall ge stöd i att upprätthålla psykiska och fysiska förmågor samt fungera som ett komplement till hemvård eller som avlastning till anhöriga.

Vi bjuder på omväxlande program, bl.a. olika aktiviteter, gymnastik, utevistelser, planering av olika fester och tillställningar.

Dagverksamheten inkluderar morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe.

”Vår personal vill ge besökare trygghet, respekt och individuellt bemötande.”

Husets matsal är öppen för både de boende och utomstående matgäster.

 

Furubo boende i nära anslutning till Grannas serviceboende

Känner du dig ensam och otrygg eller behöver du hjälp i vardagen så är kanske den här boendeformen något för dig.

Furubo är ett litet gruppboende med litet antal lägenheter med gemensamma utrymmen där service om omvårdnad ges. Målsättningen är att skapa en trygg och meningsfull vardag. Erbjuda social gemenskap. Vardagen planeras enligt kundens behov och önskemål. Personal finns på plats alla dagar kl. 7.30–21.30.

 

Grannas serviceboende

Äldreomsorgsledare Marjut Hacklin
tel. 040 488 5589


Hemvård
Lena Dahlén
tel. 040 5046152
telefontid må-fre kl. 11-12


Grannas A tel. 040 4885618
Grannas B tel. 040 4885617
Adress: Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu

 

Plan för egenkontroll