Fysio- och ergoterapi på avdelningarna

Fysio- och ergoterapi på avdelningarna
 

Patienternas behov av terapi på avdelningarna bestäms av läkare på respektive avdelning. Terapi ingår i avgiften för vårddag. Terapi ges på avdelningarna på vardagar. Det görs vid behov hembesök för att bedöma patienternas behov av hjälpmedel och förutsättningar att klara sig hemma.

PARGAS

Fysioterapeut
Riitta Sjöblom
, akutavdelning och barn under skolåldern

Tfn 040 488 5512

Fysioterapeut
Annika Leandersson, geriatriska avdelning och öppna vården samt arbetsfysioterapeut för stadens företagshälsovård.
Tfn. 040 357 8499

Konditionsskötare
Päivi Huuskonen, geriatriska avdelning och utlåning av hjälpmedel
Tfn 040 488 5512

Ergoterapeut
Sadije Gashi Muzaqi, akutavdelning
 och öppna vården
Tfn 040 488 56 66