Direktmottagning

Direktmottagning

 

I samband med akut smärta kan du i enlighet med vissa kriterier få tid till fysioterapins direktmottagning utan remiss från läkare.
Vid direktmottagningen undersöks och bedöms dina symptom från stöd- och rörelseorganen individuellt.
Fysioterapeuten intervjuar och utför en klinisk undersökning för att bedöma ifall besväret kan skötas med fysioterapi.
På basen av den kliniska undersökningen och intervjun gör fysioterapeuten en slutsats, gör tillsammans med kunden en vårdplan, väljer evidensbaserade vårdmetoder i enlighet med vårdrekommendationerna, utför vårdmetoderna och handleder terapeutiska träningar.
Råd gällande receptfria smärtstillande ges och vid behov konsulteras läkare.
Smärta kan i vissa fall även lindras med fysikaliska åtgärder eller stödtejpningar.
Vid behov kan fysioterapeuten skriva sjukledighet för 1-5 dagar.

Tid till fysioterapins direktmottagning fås via läkarmottagningen.
Gäller 16-75-åringar.

Målen med fysioterapins direktmottagning är:

  • påskynda tillgången till rätt vård i rätt tid
  • minska läkarbesök på grund av fortsatta undersökningar kring besvär gällande stöd- och rörelseorganen
  • snabbt återställa den fysiska funktionsförmågan och arbetsförmågan
  • möjliggöra och försnabba en återgång till hobbyverksamhet
  • minska på behovet och längden av sjukledighet
  • förhindra att besvären blir långvariga