Barnatillsynsman

Barnatillsyningsman

Fastställande av faderskapet

Barnet är fött inom äktenskapet, ifall barnets föräldrar varit gifta vid den tidpunkt då barnet blivit fött. Då barnets föräldrar lever i ett samboförhållande eller inte är gifta när barnet föds, fastställs barnets och faderns släktskapsförhållande genom att fadern erkänner faderskapet eller genom att faderskapet fastställs vid domstol. Barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun har hand om alla åtgärder i anslutning till fastställandet av faderskapet.

För ett barn som föds utom äktenskapet är enbart modern vårdnadshavare även sedan fadern erkänt barnet. Efter att fadern erkänt barnet kan föräldrarna ingå ett avtal om gemensam vårdnad av barnet ifall detta är till förmån för barnet och föräldrarna så önskar.

Underhållsavtal

Avtal om vårdnad, umgänge och underhåll

Om föräldrarna inte bor tillsammans med sitt eller sina barn, görs avtal om vård och umgänge och avtal om underhåll.

Om föräldrarna kan komma överens om innehållet kan dessa avtal fastställas i familjeenheten. Om föräldrarna är oense avgörs ärendet av tingsrätten.


Barnatillsyningsman
Åsa Myrberg
Ämbetshuset, Familjeenheten, Strandvägen 30
 

Ny enhet betjänar i familjerättsliga frågor från och med 1.3.

Invånare som behöver hjälp i vårdnads-, underhålls-, umgänges- och adoptionsfrågor samt fader- och moderskapsutredningar betjänas från och med den 1 mars 2020 av Egentliga Finlands familjerättsliga enhet. Enheten sköter i fortsättningen familjerättsliga frågor för 23 kommuner i landskapet.

Enhetens verksamhetsställen finns i Åbo, Pargas, Salo och Letala.

 

Tidsbokning till barnatillsyningsmannen från och med 1.3.2020:

Telefontid må och fre kl. 9-10, ti och ons kl. 13-14.

 

Åbo verksamhetsställe (Trädgårdsgatan 14 A, 5 vån., 20100 Åbo), enligt barnets efternamn:

A - G             Tel. 02 26 26 013

                      Tel. 02 2626 843 (alla svenskspråkiga kunder)

H - J               Tel. 02 2626 052

                      Tel. 02 2626 880 (fr.o.m. 1.4)

K - M             Tel. 02 2625 803

                      Tel. 02 2626 807

N                   Tel. 02 2626 048

O - Sj             Tel. 02 2626 046

                      Tel. 02 2626 806

Sk - Ö            Tel. 02 26 26 011

                      Tel. 02 2626 836

 

Salo verksamhetsställe (Tehdaskatu 2, Salo):

                      Tel. 02 2626 892 (från 1.4)

                      Tel. 02 2626 901 (från 1.4)

 

Pargas verksamhetsställe (Strandvägen 30, Pargas). Telefontid ti och ons kl. 13-14:

                      Tel. 02 2626 914

 

Letala (Laitila) verksamhetsställe (Juustomestarinkatu 4, Laitila):

                      Tel. 02 26 26 918

 

Tidsbokning (allmän) må och fre kl. 9-10, ti och ons kl. 13-14

                      Tel. 02 2625 833

 

Information om tjänster vid separation, hjälp och rådgivning för övervakat och stöttat umgänge samt övervakade byten:

Åbo familjerättsliga enhet, handledare

Telefontid må och fre kl. 9-10, ti och to kl. 13-14: Tel. 02 2626 009

 

I enhetens inledande skede ber vi er beakta fördröjningar i kundärenden, bland annat på grund av samordning av datasystem.

 

Noggrannare och uppdaterad information om tjänsterna finns på Åbo stads webbplats:

Familjerättsliga enheten