Utdelning av förbrukningsartiklar för behandling av lång sjukdom

Utdelning av förbrukningsartiklar för behandling av lång sjukdom

Om du har en långvarig sjukdom (över tre månader), kan du ha rätt att kostnadsfritt få förbrukningsartiklar för behandling av din sjukdom.

Ett beslut om förbrukningsartiklar, inklusive vårdplan, fattas av läkare eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Förbrukningsartiklar som delas ut är bland annat stomi-, sårbehandlings-, katetriserings- och dialysartiklar samt blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens.

Förbrukningsartiklarna ska beställas i förväg, minst två veckor före, under telefontid från måndag till fredag kl. 11.00–12.00, tfn 040 488 5566.

Eftersom vi vill försäkra oss om att du får produkter som är lämpliga just för dig, ska du kontrollera följande innan du gör din beställning:

• märket på produkten

• namnet

• REF-koden

• storleken

• det antal som beställs

De beställda artiklarna kan hämtas på avhämtningsstället för förbrukningsartiklar udda veckor på onsdagar kl. 14.00–15.30. Avhämtningsstället finns på Seniorum på adressen Strandvägen 30.