Länkstig

Tjänster för äldre

Tjänster för äldre

Äldreomsorgschef

Aktuellt

Röda korset

Hjälptelefon under julhelgen

Öppen 24-27.12.2020 kl. 15-21
- service på finska 0800 100 200
- service på svenska 0800 100 300

 

 

Äldreomsorgschef
Camilla Bergman-Kärpijoki
tfn 050 596 26 14