TILLGÄNGLIGHET FÖR VÅRD

TILLGÄNGLIGHET FÖR VÅRD


Tillgängligheten för vård vid Pargas hälsovårdscentral grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Brådskande, akut vård
En patient ska komma till brådskande, akut vård omedelbart oberoende av var han eller hon är bosatt. För brådskande vård har hälsovårdscentralen en jourmottagning.

Icke-brådskande vård ges till kommuninvånarna på hälsostationerna. Vardagar under hälsovårdscentralens öppettider ska patienten få telefonkontakt med hälsovårdscentralen genast eller alternativt kan patienten besöka hälsovårdscentralen. Det finns vissa tidsfrister för när en patient senast ska få vård. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska göra en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsovårdscentralen, om inte bedömningen har kunnat göras första gången patienten tog kontakt.


Tillgänglighet 30.6.2022
Icke brådskande vård:
Pargas 4 veckor
Nagu 2 veckor
Korpo 4 veckor
Houtskär 4 veckor
Iniö 2 veckor