TANDLÄKARJOUR

Tandläkarjour

TANDLÄKARJOUR VARDAGAR

Tidsbokning: 02 454 5300
Jourtid: Vardagar kl. 8.00 –15.30
Adress: Någon av stadens tandvårdsmottagningar

TANDLÄKARJOUR UTANFÖR TJÄNSTETIDER

Tandvårdsjouren betjänar invånarna i alla kommuner inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utanför tjänstetider.

Den regionala tandläkarjouren som sjukvårdsdistriktet erbjuder är avsedd för personer med omedelbart behov av tand- och munmedicinsk vård.

 

  • Plötslig svullnad och plötsliga inflammationer, speciellt vid allmänpåverkan såsom feber, gapsvårigheter, hudrodnad, svälgsvårigheter.

 

  • Svåra smärttillstånd i tänderna och munnen, som inte hjälps av adekvat smärtstillande, och vård inte kan förskjuts till förljande morgon

 

  • Skador och olycksfall som drabbar tänderna, munslemhinnan och käkarna

 

  • Komplikationer efter tandvårdsingrepp (t.ex. blödning)

 

Uppsök tandläkarjouren genom att ringa 02 313 1564 för en bedömning av hur brådskande vårdbehovet är. Obs! Ring alltid innan! Telefontiderna är kl 16.00 - 18.30 vardagar, kl 8.30 - 11.00 helgdagar och veckoslut.

 

Utanför tjänstetiden ger jouren vid T-sjukhuset råd i fall av akuta tandbesvär på nummer 02 313 8800.

 

Om patientens situation inte uppfyller något kriterium för jourmässig vård, hänvisas patienten till vård på annat håll. Exempelvis behövs inte jourmässig vård för behandling av sprucken tand eller plomb.

 

Den regionala jouren befinner sig i ÅUCS T-Sjukhus. Adress: Keramikfabriksgatan 1, Åbo.